FysVev

Til NTNU
Øvinger Flervalgsoppgaver Selvtest Demonstrasjoner

Oversikt

Introduksjon

Velkommen til Fysvev. Her kan du finne øvinger, flervalgsoppgaver, tester og demonstrasjoner i fysikk. Sidene er beregnet på deg som har begynt med realfag- eller teknologistudier på høyskole- eller universitetsnivå og føler at du trenger litt ekstra inspirasjon og hjelp i fysikken. Hvordan du bruker sidene er helt opp til deg selv, men vi tror at å bruke litt tid på det du kan finne her kan være til stor hjelp i din fysikkforståelse.

Oppgaver

Det er som nevnt 4 ulike typer oppgaver tilgjengelig.
 • Øvinger:
  Dette er oppgaver som man kan laste ned og eventuelt skrive ut. Tilgjengelig format er PDF, PostScript og LaTeX. Mange av oppgavene er tidligere eksamensoppgaver. Både øvingen og forslag til løsningen følger med.
 • Flervalgsoppgaver:
  Eller «multiple choice» oppgaver, dette er et slags spill eller quiz, der spørsmålene er fysikkrelaterte. Man spiller over nettet.
 • Selvtest:
  Dette er en større øving der man svarer på flere spørsmål som tematisk henger sammen. Man får presentert spørsmål og svar i webbrowseren.
 • Demonstrasjoner:
  Her er ulike fysiske fenomen forklart via en interaktiv demonstrasjon som vises i webbrowseren.

Navigering

Først velger du hvilken type oppgave du ønsker å jobbe med i menyen øverst. Da vil du komme til en oversikt over innlagte elementer i denne kategorien, og kan bla videre. I en egen undermeny vil ulike navigeringsvalg dukke opp, blant annet vil hjelp være tilgjengelig her.

Dersom du vil kontakte oss, benytt epost-adressen som er angitt nederst på siden.

Utviklet ved Institutt for fysikk, NTNU. Kontaktadresse: fysvev@tf.phys.ntnu.no